Skutečný příběh 

      Marthy a Waitstilla Sharpových   

                        odehrávající se ve válečném Československu

      


                                                                            Nezištné hrdinství, které  pomohlo zachránit mnoho českých osudů ...

"Rodiče se mimořádně ovládali. Usmívali se a mávali s očima plnýma slz. Dveře letadla se s bouchnutím definitivně zavřely a skupinka se zachvěla. Všichni najednou byli jako jedna veliká truchlící rodina." Martha Sharpová 


Vzdorovali nacistům: Sharpovi a jejich válka

Kniha o neuvěřitelné statečnosti manželského páru, který se i přes vlastní nebezpečí vydal do válečného Československa, vychází 1. prosince.

Můžete si ji zakoupit na našem e-shopu.

Knihu si můžete i zapůjčit